{{flash.message}}

Finiti วิวัฒนาการทางการแพทย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ ด้วย TA-65

ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ มีการคิดค้น TA-65 หรือ Cell Rejuvenation Through Telomerase Activation หรือการต่อความยาวให้กับส่วนปลาย ของโครโมโซม โดยการกระตุ้นจาก เอมไซม์ Telomerase ซึ่งคือ... เอนไซม์ที่สร้างจากส่วยปลายของดีเอ็นเอ ที่เรียกว่า Telomere ที่จะสั้นลงทุกครั้งที่มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ Finiti ช่วยให้ปลายของ Telomere ยาวขึ้นส่งผลถึงความอ่อนเยาว์
สินค้า finiti งานวิจัย การแก่ก่อนวัยสามารถย้อนกลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งได้จากเอ็นไซม์ที่ช่วยปกป้องปลายของโครโมโซม จากการศึกษาในหนู หนูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อไม่ให้มีเอ็นไซม์ที่ชื่อว่า เทโลเมอร์เรส ซึ่งทำให้มันแก่ก่อนวัยอันควรแต่ว่ามันกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งเมื่อเอ็นไซม์ตัวนี้กลับมา การค้นพบนี้ ได้ดีพิมพ์ในนิตยสารเนเจอร์ [1] ซึ่งใบ้ให้เราทราบว่า โรคหรือความผิดปกติที่เกิดจากความชราของร่างกายสามารถที่จะรักษาได้โดยการกระตุ้นการทำงานของเอ็มไซม์ เทโลเมอร์เรส ยิ่งกว่านั้น มันยังแสดงถึงความเป็นไปได้สำหรับการชลอความชราในมนุษย์ โดยการกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ในเซลล์ที่มันหยุดทำงานไปแล้ว Ronald DePinho กล่าว นักพันธุศาตร์โรคมะเร็ง สถาบันมะเร็ง Dana-Farber หัวหน้านักวิจัยชิ้นนี้ “นี่สื่อความหมายให้คิดเกี่ยวกับ เทโลเมอร์เรส สำหรับการป้องกันความชรา” ***หนุ่ม-สาวชั่วนิรันดร์***
ในทุกๆ ครั้งที่เกิดการแบ่งเซลล์ เทโลเมียร์ ก็ค่อยๆ สั้นลงๆ กล่าวคือ ค่อยๆ ช่วยให้เซลล์หยุดการแบ่งตัว และตายในที่สุด เทโลเมอร์เรส ช่วยป้องกันการเสื่อมโทรมของในเซลล์บางชนิดอาทิ เซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) ด้วยการสังคราะห์ เทโลเมียร์ ให้ยาวขึ้น และความหวังอยู่ที่การกระตุ้นการทำงานเอ็มไซม์ที่ช่วยให้ชลอการแก่ตัวของเซลล์นี่เอง ถึงสองทศวรรษ ที่นักวิจัยพยายามศึกษาบทบาทของเทโลเมอร์เรส ที่เกียวข้องกับความชราซึ่งมันแต่ต่างการความคิดครั้งแรกน้อยมากสำหรับในบางการศึกษาพบว่าความสั้นของเทโลเมียร์เกียวข้องกับการเสียชีวิตก่อนกำหนด แต่ในขณะที่การศึกษาอื่นๆ ก็ล้มเหลวที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นี้ สำหรับบางคงที่เป็นโรคที่หายากที่เกิดจากการที่มีเทโลเมียร์สั้น หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงเทโลเมียร์ ซึ่งเขาดูเหมือนว่าจะแก่ก่อนวัยอันควรถึงแม้ว่าอวัยวะบางอวัยวะจะได้รับผลกระทบมากกว่าอวัยวะอื่นก็ตาม
Finiti วิวัฒนาการทางการแพทย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ ด้วย TA-65